Originally published at https://sercansolmaz.com.

Önemli Müzik Teknologlarının Analog ve Dijital Hakkında Görüşlerini Araştırıp Karşılaştırmalı Bir Analiz Yapınız

Originally published at sercansolmaz.com

Bir dijital içerik üreticisi…

tezahürat yapmak, çığlık atmak, bağırmak ya da yüksek sesle konuşmaktan / şarkı söylemekten kaçının
dilerseniz bu video üzerinden içeriği takip edebilirsiniz

Bilgi almak için bülten’e kayıt olunuz >> bulten.sercansolmaz.com

ayrıntılar bu videoda

31 Mayıs’taki Ücretsiz Tanıtım Dersi için görsele tıklayarak formu doldurabilirsiniz.
Dilerseniz detayları buradan da dinleyebilirsiniz

Sevgili Mustafa Salih Oğuz’un listelerinden ilham aldığım ve pek çoğunda aktif öğrenimim olduğu bu listeyi sizlere sunmaktan mutluluk duyarım. LİNK
Eğer Metin okuması yapmak istemezseniz içeriği video üzerinden de takip edebilirsiniz.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi öğretmenlerinden ya da kendi alanına hakim en iyi eğitimcilerden hemen her konuda bir şeyler öğrenebileceğimiz onlarca kaynak var ve bunlara online olarak erişebiliyoruz.

Sercan Solmaz

oyun ve reklam müzikleri üreticisi, ses mühendisi, seslendirme ve kayıt teknolojileri eğitmeni. iletişim >> www.sercansolmaz.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store